Prof. Dr. Ekrem Demirli
Prof. Dr. Ekrem Demirli
İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Ekrem Demirli

İstanbul Üniversitesi
Ekrem Demirli Zeytinburnu'nda

Ekrem Demirli Zeytinburnu'nda

Sufi şair Ferîdüddîn-i Attâr'ın kıymetli eseri, tasavvuf edebiyatının kilometre taşlarından Mantıku't-Tayr, metaforik anlatımıyla tasavvufun temel prensiplerini, sufi yaşamı ve inancı anlatmaktadır. Tarikat elbisesini kuşanmış Hüdhüd'ün dilinden birbirinden güzel binlerce beyitle Hakk'ın yolunu ışıtan Mantıku't Tayr, çağları aşıp günümüzde dahi bizlere ayna tutuyor.

Prof. Dr. Ekrem Demirli, kuşların dilinden hakikatin anlatıldığı, hikmetler denizinde Simurg'un arandığı bu etkileyici eseri her ay Zeytinburnu'nda tahlil edecek.

18 Ocak 2018 Perşembe
Saat: 19.00
Zeytinburnu Kültür Merkezi
Ulaşım: https://goo.gl/maps/LPUkVz9LzY42