Prof. Dr. Ekrem Demirli
Prof. Dr. Ekrem Demirli
İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Ekrem Demirli

İstanbul Üniversitesi

İbnü'l Arabi ve Mevlana Arasındaki Bazı Ortak Kavramlar

İbnü'l Arabi'yle birlikte ortaya çıkan ve "tasavvufun olgunluk dönemi" diye nitelenen tasavvuf anlayışı, kendisinden sonraki tasavvufun gelişimini belirlediği kadar önceki tasavvufun da yorumlandığı genel bir paradigma sayılmıştır. Bu bakımdan ilk sufilerin tasavvuf düşünceleri İbnü'l -Arabi'nin yorum yöntemiyle ele alınarak incelenmiş, bu sayede tasavvuf tarihinde bir uyum ve ahenk aranmıştır. Mevlana, İbnü'l Farız gibi şair-sufilerin eserleri de bu eksende yorumlanarak tasavvufun bu bütüncül ve çelişkilerden arınmış yapısı daha güçlü bir şekilde ortaya konuşmuştur. Bununla birlikte Mevlana ve İbnü'l Arabi'nin tasavvuf anlayışlarının hangi bakımlardan örtüştüğü Mesnevi'deki bazı kavramların İbnü'l Arabi düşüncesindeki karşılıklarının araştırılması üzerinde durmaktadır.

Dosya Olarak İndir